Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Inzicht in externe inhuur? Doe een selfscan!’

U kunt nu het webinar 'Inzicht in externe inhuur? Doe een selfscan!' terugkijken.

Aangescherpte wetgeving, kostenbewustzijn en natuurlijk schaarste. Genoeg aanleidingen om de externe inhuur te professionaliseren. Desondanks bestaat het bij driekwart van de organisaties uit ad hoc ingerichte processen, Excel-bestandjes met freelancers en onvoorspelbare resultaten.

De eerste stap naar professioneel inhuren is een analyse op vragen als; ‘Wat is de huidige inhuur en hoe is die georganiseerd/ingericht?’, ‘Hoe flexibel moet de organisatie zijn?’, ‘Wat is de best passende flexibele schil?’, ‘Hoe kan de inzet van tijdelijke krachten en externen goed georganiseerd worden?’. Paul Oldenburg legt in dit webinar uit hoe organisaties met behulp van deze inventarisatie, kerngetallen en best practices organisaties zichzelf een spiegel kunnen voorhouden om het inhuurproces en -beleid te optimaliseren. Daarnaast laat hij aan de hand van een recente case zien hoe dit traject er in de praktijk uit kan zien.

Terugkijken

Webinar:
‘Inzicht in externe inhuur? Doe een selfscan!’