Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Werkinstructie aan het graafteam: hoe geef je een heldere vertaling van de afspraken?’

U kunt nu het webinar 'Werkinstructie aan het graafteam: hoe geef je een heldere vertaling van de afspraken?' terugkijken.

Iedere graafsituatie is uniek; hoe geef je een heldere vertaling van de afspraken aan het graafteam?

In dit webinar geven wij helderheid van zaken door diverse vragen uit de praktijk te behandelen:

  • Is de daadwerkelijke, exacte ligging van de kabels en leidingen bekend bij alle partijen op het project?
  • Hoe betrouwbaar is de beschikbare informatie over de ligging van de kabels en leidingen op de werklocatie?
  • Wie is er verantwoordelijk voor het graven van de proefsleuven?
  • Mag je als grondroerder proefsleuven gebruiken die door andere partijen zijn gegraven?
  • Informeert de opdrachtgever het graafteam voldoende over de risico’s en de te nemen maatregelen om die risico’s te elimineren?
  • Wat moet je doen wanneer er onverhoopt een kabel of leiding wordt geraakt en er schade ontstaat? Wie is verantwoordelijk en waar moet je dit incident melden?

Terugkijken

Webinar:
‘Werkinstructie aan het graafteam: hoe geef je een heldere vertaling van de afspraken?’