De impact van het Klimaatakkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur op decentrale overheden

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Wat betekent het Klimaatakkoord en de NAL voor jouw organisatie?’

U kunt nu het webinar 'Wat betekent het Klimaatakkoord en de NAL voor jouw organisatie?' terugkijken.

Eind juni komt het kabinet waarschijnlijk met een definitieve reactie op het Klimaatakkoord. Wat betekent dit akkoord en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) voor jou als medewerker van gemeente of provincie? Welke tips kunnen wij je geven bij het nemen van concrete stappen die je als organisatie moet zetten? Dit hoor je in ons webinar over het Klimaatakkoord en de NAL, georganiseerd door CE Delft en EVConsult.

Terugkijken

Webinar:
‘Wat betekent het Klimaatakkoord en de NAL voor jouw organisatie?’