Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Statica 6.0 workshop 7 december’

U kunt nu het webinar 'Statica 6.0 workshop 7 december' terugkijken.

Het berekenen van kalkzandsteenconstructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarom onmisbaar. Statica 6.0 is het rekenprogramma om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. VNK organiseert in het najaar van 2020 twee volledig digitale workshops (webinars) voor Statica 6.0 gebruikers (HBO-niveau) en andere geïnteresseerden. Zo kunt u voortaan het maximale uit het programma halen. Deelname aan de volledig digitale workshops is gratis.

Cursusopzet

De cursus bestaat uit twee delen. Een theoretisch deel (3 uur webinar) en een praktijk deel (1 uur opgaven maken en bespreken). Tijdens het theoretisch deel wordt ingegaan op de laatste wijzigingen in het programma en de achterliggende rekenregels. Vervolgens wordt aan de hand van drie gebouwtypes de werking van het programma doorgenomen. Naast het theoretische kader krijgen de deelnemers drie praktijkopgaven mee naar huis van veel voorkomende berekeningen met de daarbij behorende basis informatie (o.a. de windbelasting). Deze opgaven betreffen de dragende wanden, niet dragende wanden en de stabiliteit. Na indiening van de antwoorden van de opgaven worden deze, indien nodig, nabesproken met de cursist via een webmeeting of via email beantwoord. 

Het cursusmateriaal wordt tijdens de workshop via het beeld gedeeld. De presentaties worden nagezonden aan de deelnemers.

PE-punten Constructeursregister

Na afloop van deelname en het goed volbrengen van de praktijkopgaven krijgen deelnemers van VNK een certificaat als bewijs van deelname. Door deelname aan deze workshop (incl. praktijkopgaven) kunt u in totaal 3 PE-punten ontvangen voor het Constructeursregister. Het bewijs van deelname wordt na de workshop digitaal (pdf) nagezonden.

Programma

09.00 Welkom - Dagvoorzitter: dhr. ir. P.J.A. Oortwijn (Bestuursvoorzitter VNK)
09.05 Inleiding - Docent: dhr. Prof. ir. S.N.M. Wijte (Bureau Hageman)

In het eerste deel van de Statica 6.0 workshop wordt uitgelegd wat het programma omvat, welke rekenregels eraan ten grondslag liggen, wat de redenen zijn geweest van de laatste algehele revisie en welke functionaliteiten het programma kent.

10.15 Pauze
10.30 Eerste deel: uitleg van het programma Statica 6.0

Docenten: dhr. M. Meijers Msc (Xella) en/of dhr. ing. E. van Alstede (Calduran)

In deze twee delen wordt ingegaan op de werking van het programma. Wanneer pas je welke module toe? Een bespreking van de module per gebouwtype: 

  • grondgebonden woningen,
  • appartementen (met raamwerk of stabiliteitswanden), en
  • bungalow/utilitair.

11.30 Pauze
11.45 Tweede deel: Uitleg van het programma Statica 6.0
12.30 Afsluiting - Dagvoorzitter: dhr. ir. P.J.A. Oortwijn (Bestuursvoorzitter VNK)

Cursisten krijgen drie veel voorkomende praktijkopgaven mee met de daarbij behorende basis informatie (o.a. de windbelasting). Deze praktijkopgaven worden nagezien door de docenten en besproken wanneer dat gewenst is (circa 1 uur cursustijd buiten de webinar). 

Terugkijken

Webinar:
‘Statica 6.0 workshop 7 december’