Algoritmes en ethiek, gaat dat wel samen?

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Eerlijk ≠ Eerlijk’

U kunt nu het webinar 'Eerlijk ≠ Eerlijk' terugkijken.

Joris Krijger is een duizendpoot. Hij studeerde wat hij leuk vond, volgde vakken bij verschillende opleidingen en ontwikkelde zo een breed perspectief op de vraag, Waarom doen mensen zoals ze doen? Hij was gefascineerd door het begrip gedeelde verantwoordelijkheid en hoe mensen daarmee omgaan. Als dat op een negatieve manier gebeurt, kunnen de uitkomsten desastreus zijn, zonder dat we daar ook maar iemand op aan kunnen spreken. Hij verdiepte zich in schaamteloos handelen tijdens de financiële crisis van 2008, schreef er zijn scriptie over, waar hij de SIDN-sciptieprijs mee won en tegenwoordig is hij onderzoeker bij de Erasmus Universiteit en de Volksbank. Daar houdt hij zich bezig met ArtificiaI Intelligence en ethiek. Een interessante combinatie. Welke ethische aspecten spelen een rol bij het ontwikkelen van algoritmes? Wie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten daarvan? Wat betekent dat voor je klanten, je processen en systemen en voor jou als medewerker? En maakt je organisatie daarin bewuste keuzes? In dit webinar neemt Krijger je mee in de afwegingen voor jou en je organisatie. Ze zullen je raken. Dus meld je aan!

Doelgroep

Iedereen die werkt met algoritmes en wil weten hoe je daar ethisch mee om gaat.

Inhoud

Krijger vertelt over zijn onderzoek bij de Volksbank en geeft tips voor het oppakken van ethische vraagstukken

Deelname

Gratis

ProcessCamp

ProcessCamp is de community voor alle (aankomende) professionals op het brede gebied van procesmanagement

www.processcamp.nl

Sprekers

Joris KrijgerJoris Krijger: AI & Ethiek Specialist & Promovendus - Erasmus Universiteit Rotterdam & Volksbank.

 

 

 

 

 Suzie Joku Suzie Joku: Community Manager - ProcessCamp

Terugkijken

Webinar:
‘Eerlijk ≠ Eerlijk’