Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Uitkomstgerichte zorg: wat betekent dat voor onze patiëntenorganisatie?’

U kunt nu het webinar 'Uitkomstgerichte zorg: wat betekent dat voor onze patiëntenorganisatie?' terugkijken.

In 2020 start het programma uitkomstgerichte zorg, een programma van VWS en de partijen van het bestuurlijk akkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022. Voordat het programma daadwerkelijk van start gaat informeren wij jullie graag over wat de plannen zijn, wat daarvan de mogelijke consequenties zijn voor patiënten/patiëntenorganisaties en welke rol de diverse patiëntenorganisaties spelen of kunnen spelen in dit nieuwe programma.

Uitkomsten van zorg gaat over wat de medische of klinische uitkomsten zijn van behandelingen maar ook wat patiënten hier zelf over rapporteren (Patient Reported Outcomes – PROMs). Dat laatste gaat vooral over welke toegevoegde waarde de behandeling heeft voor de kwaliteit van (het alledaagse) leven van de betrokkene en zijn omgeving. Deze gegevens zijn belangrijk voor het gesprek in de spreekkamer en ook voor het maken van keuzes tussen verschillende behandelopties.

Het programma Uitkomst gerichte zorg gaat stap voor stap eerst vaststellen welke uitkomstgegevens van belang zijn voor die spreekkamer, hoe die gegevens gepresenteerd en toegankelijk worden voor patiënt en zorgverlener. En hoe die gegevens gebruikt kunnen worden bij samen beslissen en om van te leren in de zorg.

Bij veel aandoeningen zijn op dit vlak al (kleine) stappen gezet en dit programma moet dat in samenhang brengen (landelijke vergelijkbare gegevens; op eenzelfde wijze toegankelijk maken – dit betreft een groot ICT-vraagstuk; bijdragen aan samen beslissen in de spreekkamer; een passende financiering die deze processen ondersteund). Of zoals het programma het formuleert:

“Ons verhaal over uitkomstgerichte zorg begint met de relatie van de patiënt en zorgverlener. In gesprekken tussen de patiënt en zijn zorgverlener gaat het over welk pad zij samen bewandelen om aan te sluiten op de persoonlijke situatie van de patiënt. Het goede gesprek staat centraal. Over uitkomsten die er voor de patiënt toe doen. Uitkomsten die bovendien een kader bieden voor leren en verbeteren door zorgverleners op de cruciale stappen in het gekozen zorgpad. Samen naar betere zorg.”

In de afbeelding wordt de samenhang geschetst voor de vier onderdelen van het programma.

In deze webinar zullen we ingaan op deze vier lijnen in het programma. De meeste aandacht zal uitgaan naar de lijnen 1 (Uitkomstinformatie) en 2 (Samen beslissen). Hierin hebben we als patiëntenorganisaties een belangrijke rol.

Terugkijken

Webinar:
‘Uitkomstgerichte zorg: wat betekent dat voor onze patiëntenorganisatie?’