Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Beste passende zorg’

U kunt nu het webinar 'Beste passende zorg' terugkijken.

We willen dat iedereen in Nederland de beste zorg krijgt. Dat betekent dat we moeten weten welke zorg, voor welke patiënt op welk moment het beste is. In veel gevallen weten we dat nog niet omdat dit nog onvoldoende onderzocht is. Dat wil niet zeggen dat deze zorg niet goed is, alleen weten we daarvan niet of het de best passende zorg is. Om dat uit te zoeken is evaluatieonderzoek nodig naar de meerwaarde van bestaande zorg. Als door middel van zorgevaluatie is vastgesteld welke zorg voor welke patiënt op welk moment het beste is, dan moet dat zo snel mogelijk in de praktijk geïmplementeerd worden. Het leveren van zorg waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft, noemen we gepast gebruik.

Wij informeren jullie graag over wat de plannen zijn, wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn voor patiënten/patiëntenorganisaties en welke rol patiëntenorganisaties kunnen spelen in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

ZE&GG

ZE&GG, gestart 2019, gaat aan de hand van de thema’s agenderen, evalueren en implementeren & monitoren de uitdaging aan om zorgevaluatie en gepast gebruik onderdeel te maken van het reguliere zorgproces. Duidelijk moet worden wat onderzocht moet worden (agenderen), hoe dat onderzoek beter en efficiënter kan (evalueren) en hoe de resultaten snel en effectief in de praktijk gebracht kunnen worden (implementeren & monitoren). Cruciaal hierbij is dat het perspectief van de patiënt in al deze thema’s meegenomen wordt, zodat patiënten de bewezen beste zorg krijgen.

ZE&GG is een programma van VWS en de partijen van het bestuurlijk akkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022.

Terugkijken

Webinar:
‘Beste passende zorg’