On-Demand

Het mensenrechten model

    Sinds 2016 geldt in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag, ook wel VN-verdrag Handicap genoemd, geeft mensen met een beperking het recht op gelijke behandeling en gelijke rechten.

Bekijk