Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Veiligheid en EV’s’

U kunt nu het webinar 'Veiligheid en EV’s' terugkijken.

In de laatste van deze serie van vier NAL stakeholderbijeenkomsten richten we ons op veiligheid, en dan specifiek het onlangs verschenen rapport van CE Delft. Hoe verhouden de risico’s van EV’s zich tot diesel of benzineauto’s? Wat doet de werkgroep Veiligheid? En een panel discussie om al uw vragen over veiligheid te beantwoorden.