Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Visienota Orthodontist 2025’

U kunt nu het webinar 'Visienota Orthodontist 2025' terugkijken.

Afgelopen vrijdag werd tijdens de Najaarsvergadering van de NVVO de visienota Orthodontist 2020-2025 in het kort geïntroduceerd. Het document wordt u dezer dagen toegezonden.

Namens de besturen van de STS en de NVVO nodig ik u uit voor het webinar waarin de visienota uitgebreid zal worden toegelicht.

De toelichting geschiedt door Sjoerd Henneman, voorzitter van de NVVO en door Cornelis-Jan Diepeveen van bureau Zorgmarkten.

Tijdens het webinar is het mogelijk online vragen te stellen. Als u nu al vragen paraat hebt, kunt u ze vast sturen naar orthodontie@knmt.nl. Ze worden tijdens het webinar beantwoord.

Ik hoop u maandag 12 oktober om 20.00u in groten getale, weliswaar digitaal, te ontmoeten voor de bespreking van dit belangrijke document.

 

Met vriendelijke collegiale groeten,

Gertjan Dicker

Voorzitter STS

Terugkijken

Webinar:
‘Visienota Orthodontist 2025’