Naar gecontroleerd herstel

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘MKA en SARS-CoV-2’

U kunt nu het webinar 'MKA en SARS-CoV-2' terugkijken.

Ziekenhuizen zetten al wekenlang alles op alles om de COVID-19-epidemie onder controle te krijgen. Voor de MKA-chirurgie betekent dit dat de zorgverlening is teruggebracht tot het voornamelijk verlenen van spoedzorg, in lijn met de landelijke adviezen. Inmiddels denken ziekenhuizen lokaal na over de voorwaarden waaronder zij niet-uitstelbare en planbare zorg weer kunnen opstarten en over de voorwaarden waaronder de reguliere MKA-zorg weer zou kunnen worden hervat. Daarover praten we u graag bij tijdens het webinar 'MKA en SARS-CoV-2, naar gecontroleerd herstel' op donderdag 23 april 2020 van 20.00 tot 21.00 uur. 

Tevens maakt de SOC-k graag van deze gelegenheid gebruik u kort op de hoogte te brengen van een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de zorgproducten 2021.

De KNMT (STS en SOC-k) en de NVMKA nodigen u hiervoor van harte uit! Noteer alvast in uw agenda! Het webinar is toegankelijk voor kaakchirurgen, zowel leden als niet-leden van de KNMT. 

Het wordt zeer op prijs gesteld als elke vakgroep/instelling MKA-chirurgie minimaal door een kaakchirurg vertegenwoordigd is. 

Terugkijken

Webinar:
‘MKA en SARS-CoV-2’