Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Algemene Specialisten Vergadering (ASV) (kaakchirurgen)’

U kunt nu het webinar 'Algemene Specialisten Vergadering (ASV) (kaakchirurgen)' terugkijken.

Vanwege de COVID-19 pandemie is het niet mogelijk de Algemene Specialisten Vergadering (ASV) van de KNMT in juni doorgang te laten vinden in het NBC te Nieuwegein. Om u toch mondeling te informeren en om de gelegenheid te scheppen om vragen over en weer te stellen en te beantwoorden, heeft het bestuur van de Sectie Tandarts Specialisten besloten de ASV en de adviesraden in de vorm van een webinar te laten plaatsvinden.

We beleggen separate sessies voor de beide specialismen.

Beide webinars zullen beginnen met een kort ASV-gedeelte dat zal worden gevolgd door een adviesraad.

Het ASV-adviesraad-webinar voor de kaakchirurgen wordt gehouden op woensdag 24 juni, 20.00 uur

Uiteraard is een belangrijk gedeelte van de avonden ingericht om de stand van zaken rond de COVID-19 pandemie en de problemen die zich voordoen bij het wederom uitbreiden van de praktijkvoering te bespreken. Het zou de SOC-k enorm helpen als u vragen zou indienen vóór 21 juni. U kunt daartoe gebruik maken van het e-mailadres: kaakchirurgie@knmt.nl.

Ten overvloede: tijdens het webinar kunnen vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt. De agenda voor het ASV-gedeelte wordt u toegezonden.

Ik hoop u allen, ook al zal dat helaas slechts digitaal zijn, te ontmoeten tijdens de interactieve webinars.

Gertjan Dicker,
voorzitter STS

Terugkijken

Webinar:
‘Algemene Specialisten Vergadering (ASV) (kaakchirurgen)’