Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Heet van de naald: de laatste politieke ontwikkelingen rond wetgeving zzp en inhuur externen’

U kunt nu het webinar 'Heet van de naald: de laatste politieke ontwikkelingen rond wetgeving zzp en inhuur externen' terugkijken.

Op woensdagmiddag 12 februari overlegt Minister Koolmees met de Tweede Kamer over het zzp-dossier. In dat overleg zal het Kabinet, de coalitie en de oppositie kleur moeten bekennen over: het wel of niet doorgaan van wetgeving die de Wet DBA moet vervangen, de webmodule, een reactie op het rapport van de Commissie Borstlap.

Een richtingbepalend moment voor zelfstandige professionals, opdrachtgever en bemiddelaars.

Hugo-Jan Ruts praat je in dit webinar in een half uur weer helemaal bij over de laatste stand van zaken. 

Dit webinar richt zich op opdrachtgevers van zelfstandigen en andere vormen van externe arbeid, intermediairs, beleidsmaker, maar zeker ook zelfstandigen.

Terugkijken

Webinar:
‘Heet van de naald: de laatste politieke ontwikkelingen rond wetgeving zzp en inhuur externen’