Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Ouderinformatieavond’

U kunt nu het webinar 'Ouderinformatieavond' terugkijken.

Ouderinformatieavond

Deze webinar vervangt de informatieavond die vanwege corona niet op school georganiseerd kan worden. Tijdens deze webinar krijgt u informatie over het onderwijs op het Gymnasium Haganum. Alle betrokken partijen (leerlingen, docenten, ouders en de rector) zullen aan het woord komen om u een zo compleet mogelijk beeld te schetsen.