Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Webinar ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’’

U kunt nu het webinar 'Webinar ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’' terugkijken.

Bij het bieden van een veilige omgeving aan cliënten en patiënten hoort een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Brancheorganisaties Zorg, Brandweer Nederland en het ministerie van VWS steunen en stimuleren gezamenlijk deze risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg. Tijdens dit webinar hoort u wat deze aanpak betekent en hoe u dit in uw organisatie kunt doorvoeren. Uiteraard kunt u ook vragen stellen.

Omdat er in de zorg specifieke risico’s zijn, zoals risicovol gedrag en een beperkte zelfredzaamheid van cliënten, patiënten en bewoners, is het voldoen aan bestaande wet- en regelgeving geen garantie voor voldoende brandveiligheid. Bij de toepassing van een risicogestuurde benadering kan blijken dat sommige standaardeisen uit de regelgeving niet voldoende zijn terwijl andere niet nuttig zijn. Daarom is deze aanpak van brandveiligheid het meest effectief.

PROGRAMMA

Brandveiligheidsexperts Lieuwe de Witte (onderzoeker bij Instituut Fysieke Veiligheid), Peter Schut (Partner Octaaf Adviesgroep) en Carel Kijne (onderzoeker bij Crisislab) nemen u mee in risicogestuurde brandveiligheid in de zorg aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aan bod komen onder andere:

  • Wat houdt risicogestuurd denken en werken in de zorg in?
  • Hoe geef je risicogestuurde brandveiligheid vorm in je eigen organisatie?
  • Hoe benut je de kennis en producten van het programma De Zorg Brandveilig daarbij?
  • Risico’s en oplossingsrichtingen bepalen met BrandWijzer aan de hand van verschillende brandscenario’s

RISICO’S INSCHATTEN MET BRANDWIJZER

BrandWijzer helpt om integraal risico’s in te schatten en af te wegen tegen de samenhang en impact van genomen maatregelen en voorzieningen. De applicatie is ontwikkeld in nauwe afstemming met gebruikers. De beknopte vragenlijst en het intelligente rekenmodel erachter zijn tot stand gekomen in een samenwerking van toonaangevende brandveiligheidsexperts in samenspraak met zorgprofessionals. Zo is een instrument ontwikkeld dat zowel inhoudelijk gefundeerd als zeer gebruiksvriendelijk is.

VOOR WIE INTERESSANT?

Het webinar wordt georganiseerd voor iedereen in de die betrokken is bij het thema brandveiligheid in de zorg, zoals bestuurders, veiligheidscoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, locatieverantwoordelijken, arbocoördinatoren en zorgmanagers. Ook is deelname interessant voor iedereen die betrokken is bij toezicht op brandveiligheid in de zorg, zoals personen werkzaam in de veiligheidsregio’s, bij gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

OVER DE ZORG BRANDVEILIG

Dit webinar is een onderdeel van het landelijke programma De Zorg Brandveilig, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ), met ondersteuning van het ministerie van VWS. Kijk op www.dezorgbrandveilig.nl voor meer informatie.

Terugkijken

Webinar:
‘Webinar ‘Risicogestuurde brandveiligheid in de zorg’’