Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Webinar Power Platform’

U kunt nu het webinar 'Webinar Power Platform' terugkijken.

Door data uit Microsoft 365 te verzamelen, verwerken en inzichtelijk te maken kunt u veel tijd besparen. Het Microsoft 365 Power Platform helpt hierbij. Het geeft namelijk de mogelijkheid om oplossingen te bouwen en processen te automatiseren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een storingsmelder te maken, waardoor een ICT’er of beheerder direct ziet of er een apparaat of digibord met een storing kampt. Of denk aan het maken van een ziekmeldapp waarbij de melding direct bij de juiste leerkracht terecht komt.

Webinar over tijd besparen met het Power Platform

Tijdens het webinar op 10 februari gaan we in op het Power Platform van Microsoft. We kijken naar de verschillende onderdelen en hoe deze met elkaar samenwerken. We gaan zowel technisch als inhoudelijk in op het Power Platform en geven daarnaast praktijkvoorbeelden. Aan het einde van het webinar weet u wat de toepassingen van het Power Platform voor uw school of schoolbestuur kunnen betekenen.

Het Power Platform bestaat uit:

  • Power Automate (voorheen Flow en werkstromen)
    Met het Power Platform krijgt iedere gebruiker de mogelijkheid om organisatieprocessen te automatiseren.
  • PowerApps
    Met Powerapps bouwt u eenvoudig apps via een canvas. Bijvoorbeeld een schoolapp voor ouders. Deze app maakt u zonder code te schrijven op een tamelijk eenvoudige manier. U sleept elementen naar een canvas, op dezelfde manier als het maken van dia's in PowerPoint.
  • Forms
    Om processen inzichtelijk te maken heeft u data nodig. Daar kunt u Forms voor gebruiken. Forms maakt het vragen van feedback eenvoudig. Denk bijvoorbeeld aan het doen van een tevredenheidsonderzoek onder ouders of het maken van een inschrijfformulier voor het documenteren van hulpouders.

Doelgroep: ICT’er en beheerders
Spreker: Albert Schot (Trainer/consultant bij APS IT-diensten)

Terugkijken

Webinar:
‘Webinar Power Platform’