Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Governance: Regie op Microsoft 365’

U kunt nu het webinar 'Governance: Regie op Microsoft 365' terugkijken.

Binnen het onderwijs wordt veel gebruikgemaakt van samenwerkmogelijkheden, onder meer met SharePoint, Office 365 Groepen en Microsoft Teams. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit veilig gebeurt en er geen vervuiling ontstaat, bijvoorbeeld in het aanmaken van grote aantallen Teams of kanalen in Teams? Op die manier verliest u overzicht en grip op data en ligt het lekken van data op de loer.

Een Governance plan zorgt voor een veilige en betrouwbare omgeving waarin gebruikers goed kunnen samenwerken. Zo bevat het plan afspraken en regels die voor jullie organisatie gelden over het gebruik van OneDrive, SharePoint en bijvoorbeeld Microsoft Teams. Op 3 december bespreken we dit tijdens het webinar Regie op Microsoft 365. We kijken naar de onderdelen, de meerwaarde en randvoorwaarden van een Governance plan.

De onderwerpen die we bespreken:

  • Rollen en verantwoordelijkheden;
  • Samenwerkstructuur;
  • Aanzetten van functionaliteiten;
  • Omgaan met rechten en security;
  • Samenwerken beheren;
  • Training voor gebruikers en technische beheerders.

Datum: 3 december
Spreker: Albert Schot
Doelgroep: ICT'ers, beheerders en bestuurders

Terugkijken

Webinar:
‘Governance: Regie op Microsoft 365’