Digitale retailconcepten vragen om dubbelcheck op compliancy

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘Innig klantcontact, maar wel AVG compliant’

U kunt nu het webinar 'Innig klantcontact, maar wel AVG compliant' terugkijken.

Ook na de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) bezorgt de privacywetgeving veel organisaties hoofdbrekens. Vooral bij organisaties die intensief klantencontact hebben, zoals winkels en horeca. Hoe zorg je ervoor dat je aan de regelgeving voldoet, zonder de connectie met de klant te verliezen?

Nieuwe digitale retailconcepten staan soms haaks op het gedachtegoed uit de privacywet, maar ze bieden wel ontzettend veel meerwaarde! Hoe maken we deze concepten dan ‘AVG-proof’?

In dit webinar  kijken we daarom met een digitale bril naar retail en discussiëren we over de eisen waar we aan moeten voldoen. We gaan daarbij dieper in op:

  • Aandachtspunten bij digitale retailconcepten
  • Maatregelen die retailers moeten treffen
  • Veel voorkomende valkuilen

100% voldoen aan de AVG is onmogelijk, maar met het opzetten van een doordachte privacy-vriendelijke werkwijze voorkom je wel boetes.