PE-punt: 1

Gelukt!

Bedankt voor uw interesse in:
‘FFP PE-webinar: Hoger rendement en toch beperkt risico voor vermogende particulieren’

U kunt nu het webinar 'FFP PE-webinar: Hoger rendement en toch beperkt risico voor vermogende particulieren' terugkijken.

Steeds meer vermogende particulieren zoeken naar alternatieve rendementsmogelijkheden voor hun spaargelden. De aanhoudende lage renteniveaus nopen deze mensen om na te denken over constructies om verlies van vermogen door belasting en inflatie te beperken.

Een alternatief voor deze particulieren zou natuurlijk investeren in risicovollere beleggingscategorieën kunnen zijn. Echter niet iedereen kan en wil deze risico’s accepteren. Samen met accountants, adviseurs  en fiscalisten wordt gezocht naar constructies waarmee rendementsmogelijkheden en risico’s in een gezonde verhouding blijven. Een verhouding waarbij het vermogen zijn reële waarde behoudt of, liever nog, groeit.

In dit verband lees je in de media steeds vaker over vraagstukken met betrekking tot box-hoppen, de spaar-bv, aflossen hypotheek, de VBI, fonds voor gemene rekening en crowd-funding.

In dit webinar vertellen Mark Dukers en Patrick van Erp u meer over deze rendementsmogelijkheden. Tevens geven zij u inzicht op welke wijze deze alternatieven kansen bieden voor uw vermogende relaties. Daarbij besteden zij ook ruimschoots aandacht aan de rol die u als adviseur speelt bij de advisering van dit soort, vaak voor uw relatie complexe, constructies.

De PE-punten voor RB en RBc worden aangevraagd

Terugkijken

Webinar:
‘FFP PE-webinar: Hoger rendement en toch beperkt risico voor vermogende particulieren’